Privatlivspolitik

Abonnemang- och andra villkor

Abonnemang- och andra villkor

1.Generellt
Företagsnamn: Relion ApS
Adress: Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus C, Denmark
CVR-nr: 38921746
Tlf: (+45) 24835513
E-mail: relion@relion.dk

Relion.dk (Relion ApS, hädanefter Relion) utvecklar och erbjuder software till schemaläggning och HR-relaterade uppgifter. Vår mission är att göra det enkelt att vara arbetsgivare för deltidsanställda, samt öka personal tillfredsställelsen. Alla abonnemangsbetalningar hos Relion föregår via betalkort, Visa (därav bl.a Visa/Dankort) och Mastercard.

Relion erbjuder både abonnemang betalning per månad och per år. De aktuella priser finns på relion.dk/priser. Väljer man att betala årligt, får man som kund rabatt på abonnemang priset, dock så binder man sig ett år. Uppsägelse villkoren är beskrivet under punkt 6.

Hos Relion får du 14 dagar prövoperiod med tillgång till alla Relion PRO-funktioner. Inom denna period kan du som kund säga upp abonnemanget utan att behöva betala. Det gör du genom att kontakta Relion via Relions support eller på relion@relion.dk

Relion förbehåller sig rätten till att ändra innehållet på hemsidan, utan föregående varsel.

Relions system erbjuds uteslutande digitalt till företagskunder, därför är våran produkt och villkor, bara relaterat till business-to-business.

 

 

2. När drar vi pengar ifrån ditt konto

Vi drar pengarna det som du företog ditt köp. Om du utför köpet innan din gratis prövotid är slut, drar vi först pengarna när din gratis prövotid är slut. Datumet för abonnemang betalningen beror på vilken betalningsperiod du har valt.

Har du som kund har valt årlig betalning, kommer abonnemangsbetalningen fall varje år på köpsdatumet. Har du som kund valt betalning på månadsbasis, kommer betalningen falla på dagen du utfört ditt köp.

 

 

3. Kvitto

Alla kvitton som relaterar sig till villkor, ändringar eller uppsägning av ditt abonnemang skickas via email. Alla kvitton skickas till den email som användes i förbindelsen med registreringen av din användarprofilen på relion.dk eller den som evt. efterföljande har uppdaterats/ändrats på din användarprofil.

 

 

4. Korthållarens ansvar

Du som kund och korthållare är ansvarig för att dina kreditupplysningar är korrekta och uppdaterade, samt att du är myndig till att använda betalningskortet.

Du är ansvarig som kund för det valda abonnemanget intill det är uppsagt.

 

 

5. Uppdatering av kreditupplysningar

Om du som kund byter betalningskort, ditt betalningskort går ut eller på annat vis är ogiltigt, är det ditt ansvar att uppdatera kreditupplysningar hos Relion. Du som kund är ansvarig för att de uppdaterade kreditupplysningarna är korrekta och att du har rätt till att använda det berörda betalningskortet.

 

 

6. Uppsägning av abonnemang och bindningsperiod

Har du som kund valt att betala på månadsbasis, har du bundit dig i en månad. Har du som kund endast valt att betala abonnemangsbetalning årligt, har du bundit dig i 12 månader.

Om du säger upp ditt abonnemang i bindings perioden, har du tillgång till Relions software intill binding periodens slut och kommer inte blir krävas på ytterligare abonnemangsbetalningar efter bindings periodens slut.

Uppsägelsen ska föregå skriftligt via e-mail (relion@relion.dk) eller i Relions support. Uppsägelsen är först när du har mottagit en bekräftelse ifrån Relion.

 

 

7. Priser och villkor

De aktuella priser och villkor för en produkt är specificerat under relion.dk/priser/. Abonnemanget med årlig betalning, utfört ett år i förskott. Abonnemanget med betalning per månad, utförs en månads i förskott.

Alla abonnemang och betalningar kommer automatiskt att förnyas med mindre abonnemanget sägs upp enligt. punkt 6.

Alla abonnemang oavsett betalningsmetod, betalar per användare i grupper av 5. Alla med ett login till ditt Relion-konto, betalas som användare. Betalningen består ab grupper av fem. Om du exempelvis har 13 användare, ska du betala för 15. Registreringen av användare föregår i systemet.

Alla abonnemangsbetalningar kommer föregå via Qucikpay ApS och Clearhaus A/S:

 

 

8. Ångerrätt

Under gratis perioden kan du enligt punkt 1, säga upp det aktuella abonnemanget utan betalning genom att kontakta Relion via Relions support eller på relion@relion.dk . Relions system, produkt och tjänster föregår endast digitalt, enligt punkt 1 till företagskunder. Därför har du som kund ingen ångerrätt efter gratis perioden.

 

 

9. Levereringsvillkor

Relion betraktar produkten som levererat, så snart du som kund har fått tillgång till Relion PRO-produkt.

 

 

10. Acceptering av abonnementsvilkor

När du som kund accepterar dessa abonnemangsvillkor, accepterar du att Relion får kräva det aktuella beloppet enligt punkt 7, för användning av Relions produkter. Du accepterar också att Relion får kräva det aktuella belopp för varje betalningsperiod intill abonnemanget är uppsagt enligt punkt 6.

 

 

11. Ansvarsbegränsing

Oavsett eventuellt motstridiga villkor i dessa abonnemangsvillkor, är Relion i inget tillfälle ansvarigt för förlust eller skada, som kan medföra till användning till annat föremål eller till användning i och utanför Danmark. Kunden ska ersätta Relion, i det omfång att om Relion faller ansvar för sådana förlust eller skada.

 

 

12. Ansvar

Varje part är ansvarig för deras egna handlingar och undantag efter aktuella rätt med de begränsningar, som följer av dessa abonnemangsvillkor. Relion är ansvarig för produktansvar med hänsyn till produkter, ett ansvar iföljd av obligatorisk lagstiftning. Kunden ska ersätta Relion, om Relion faller produkansvarig i överigt.

Relion software levereras “as is”, det menas som det till fungera. Av hänsyn till underhåll kan det förekomma att kundens tillgång till systemen stängts i kortvariga perioder.

Oavsett eventuella motstridiga villkor i dessa abonnemangsvillkor är Relion inte ansvarig för kundens indirekt förlust, förlust av produktion, salg, förtjänst, tid eller goodwill, med mindre det är förorsakat avsiktligt eller grovt oaktsamt. Evt. ersättningskrav kan under inga omständigheter överstiga kundens inbetalda belopp till Relion.

Oavsett eventuella motstridiga villkor i dessa abonnemangsvillkor är Relion inte ansvar för kundens för bristande uppfyllelse av förpliktelser, som kan leda till force majure. Ansvarsfrihet består så länge force majure består. Som force majure anses förhållanden, det är utanför Relion kontroll och som Relion inte borde ha förutsett vid ingått avtal. Exempel på force majeure för ovanliga naturförhållanden, krig, terror, brand, översvämning, härverk och arbetsstrigidheter.

 

 

13. Ändringar

Relion förbehåller sig rätten till att ändra och uppdaterad dessa villkor, samt belysningar av rättigheter. Dessa villkor kommer vara tillgänglig på Relions hemsida. Om som besökande, kund eller har användnings Relions system eller besökt Relions hemsida, betraktas det som sin acceptans av de ändrade villkor.

 

 

14. Missbruk

Relions förbehåller sig rätten till att stänga kundens tillgång till Relions system, så främst det finns grund till att tro att produkten missbrukas

 

 

15. Immateriella rättigheter

Den fulla egendomsrätt till alla immateriella rättigheter vidrörande produkter och tillknutna förmåner, därefter patenter, design, varumärken och upphovsrätter, tillhörande Relion.