Stories

Relion Stories

virtual reality
Fortællinger der vækker eftertanke

Stories er en række fortællinger som stiller nye og kommende teknologier i et filosofisk lys. Det gør vi for at gøre opmærksom på hvordan vi medieres af de teknologier der er kommet til at fylde så meget i vores hverdag.

tesla autopilot
Alexander Schärfe
Autonome køretøjer

I en verden hvor autonome køretøjer er på randen af blive verdslige, synes etiske spørgsmål at opstå. I debatten er der udbredt enighed om, at bilerne selv bør have et aspekt af etisk forståelse for at kunne minimere skader ved sammenstød. Selv hvis dette ikke medfører at bilerne bliver udrustet med konsekventialistiske tendenser, indebærer det alligevel en differentiel værditilskrivning af menneskeliv. Hvordan bør vores nye mobilitet designes?

Læs Story
smartphone
Alexander Schärfe
De 5 kontekstuelle kræfter

Menneskers relationer afhænger i stor grad af deres indbyrdes evne til at udveksle og videregive information. Effektiviteten af denne evne er blevet mangedoblet siden vores tilegnelse af computeren - hvis komponenter på daglig basis optimeres. I dag er der især 5 komponenter i enhver computer som har gjort værktøjet til en storm af episke proportioner.

Læs Story
menneskeligt tværsnit
Alexander Schärfe
Det forlængede sind

Kan kroppen og miljøet spille en fundamental rolle i vores kognitive processer? ‘Extended mind’-tesen er resultatet af tværfaglig refleksion rodfæstet i filosofi og kognitionsvidenskab. Hvis tesen er sand, vil der ikke blot være tale om en terminologisk forskel, men også en forskel af metodologisk betydning med implikationer inden for anskuelser af bl.a. børneopdragelse, kollektivt agentur og din relation til dine teknologiske artefakter.

Læs Story
telenoid
Søren Grum
Hvad er Machine Learning?

Machine Learning er et af de buzzwords hvis brug er eksploderet over de seneste par år. Dog synes der at opstå mere forvirring end afklaring når folk skal beskrive hvordan netop denne teknologi skal omforme vores computersystemer og hjælpe os med at navigere i datastrukturen udenom programmøren. Så hvordan berøres både mennesket og computeren af denne nye teknologi, og hvad skal vi egentlig tage med os videre i vores forståelse af samme?

Læs Story
alle stories
Gå til toppen