Privatlivspolitik

Privacy Policy

Privacy Policy

Din brug af relion.dk er anonym. Vi registrerer ingen data, der kan bruges til at identificere dig som person, med mindre du selv tilmelder dig tjenester som f.eks. vores nyhedsbreve. Vi videregiver eller sælger ikke persondata til nogen tredjeparter.
Vi fører statistik over, hvordan brugerne anvender hjemmesiden, herunder hvordan brugere bevæger sig rundt på hjemmesiden. Vi fører også statistik over, hvilke ord der bliver søgt efter i søgefeltet. Det sker alt sammen, for at vi hele tiden kan udvikle og forbedre hjemmesiden, så den bedst muligt lever op til brugernes behov og ønsker.

Persondatapolitik (2019)

Introduktion

Vores persondatapolitik er ment som en hjælp til at forstå, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi anvender dem til. Dette er vigtige oplysninger, så vi håber, at du vil tage dig tid til at læse dem.
Skulle du have spørgsmål, eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at henvende dig til Relion

Behandling af oplysninger

Vi behandler personoplysninger, som du eller en anden har udleveret til os i forbindelse med bl.a. ansættelse hos Relion, dit arbejde som frivillig, modtagelse af nyhedsbreve mv.
Disse personoplysninger behandler vi for at kunne leve op til vores kontraktlige forpligtelser overfor dig, dine kolleger, overfor samarbejdspartnere, for at kunne markedsføre Relion og overholde vores forpligtelser iht. lovgivningen. Typisk drejer det sig om disse personoplysninger: Navn, adresse, telefon, e-mail samt evt. cpr-nr., hvor det er relevant. Det er også muligt at skjule dine personlige informationer gennem en VPN

Sletning / Opbevaring

Vi stræber efter at slette (eller anonymisere) personoplysninger, så snart de ikke har nogen relevans. Dog opbevarer vi persondata ifm. lønnede ansættelsesforhold i minimum 5 år af hensyn til bogføringsloven.

Dine rettigheder

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du adskillige rettigheder:

Retten til at modtage oplysning om hvordan vi behandler dine personoplysninger.
Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.
Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.
Retten til at få dine personoplysninger slettet.
Retten til at gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring.
Retten til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet).

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til vores persondataansvarlige.
Vi kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller noget som vil være ekstremt upraktisk (f.eks. anmodninger om oplysninger der findes som sikkerhedskopier).
Hvis vi kan rette oplysninger, gør vi naturligvis dette, med mindre det kræver en uforholdsmæssig stor indsats. Vi bestræber os på at vedligeholde vores IT-systemer på en måde, der beskytter personoplysninger fra tyveri, fejlagtig eller skadelig udnyttelse eller deling etc. Når vi sletter dine personoplysninger, er det derfor muligt, at vi ikke altid kan slette tilhørende kopier fra vores arkivservere/sikkerhedskopisystemer med det samme.

Videregivelse af oplysninger

Vi videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner uden for Relion med mindre du udtrykkeligt har givet dit samtykke.
Det kan bl.a. være til disse formål:

Til ekstern databehandling
Vi videregiver personlige oplysninger til vores samarbejdspartnere eller andre betroede virksomheder eller personer, der behandler dem for os. Deres behandling er baseret på vores instrukser og i overensstemmelse med vores privatlivspolitik og andre gældende tiltag til fortrolighed og sikkerhed, eksempelvis vores databehandleraftaler.
Af juridiske årsager
Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for Relion, hvis vi i god tro mener, at adgang, brug, bevarelse eller offentliggørelse af oplysningerne er nødvendig for at: Overholde gældende love, bestemmelser, sagsanlæg eller retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder oa. Registrere, forhindre eller på anden måde beskytte mod lovovertrædelser eller brud på datasikkerheden. Holde Relion fri fra skade, sikre offentlighedens rettigheder, ejendom eller sikkerhed, sådan som det kræves eller tillades i henhold til lovgivningen.

Informationssikkerhed

Vi arbejder hårdt for at beskytte Relion og vores ansatte, frivillige, kunder og samarbejdspartnere mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af personoplysninger, som vi lagrer. Vi har implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger:

Antivirus på alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
Backup af alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
Anvendelse af branchetypiske it-systemer til behandlingsaktiviteterne.
Adgangsbegrænsning til personoplysninger, så der kun gives adgang, hvor det er nødvendigt.
Tavshedserklæringer med personale, der har behov for at behandle personoplysninger.
Vejledning i sikker behandling af personoplysninger og informationsaktiver for personale med adgang til informationssystemer.

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til vores persondataansvarlige.
Vi kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller noget som vil være ekstremt upraktisk (f.eks. anmodninger om oplysninger der findes som sikkerhedskopier).
Hvis vi kan rette oplysninger, gør vi naturligvis dette, med mindre det kræver en uforholdsmæssig stor indsats. Vi bestræber os på at vedligeholde vores IT-systemer på en måde, der beskytter personoplysninger fra tyveri, fejlagtig eller skadelig udnyttelse eller deling etc. Når vi sletter dine personoplysninger, er det derfor muligt, at vi ikke altid kan slette tilhørende kopier fra vores arkivservere/sikkerhedskopisystemer med det samme.

Overholdelse og samarbejde med tilsynsmyndigheder

Vi gennemgår regelmæssigt, at vi overholder vores egen persondatapolitik. Vi overholder også adskillige selvregulerende sikkerhedspolitikker. Når vi modtager formelle skriftlige klager, kontakter vi afsenderen for at følge op på klagen. Vi samarbejder med de relevante lovgivende myndigheder, f.eks. Datatilsynet, om at løse klager om overførsel af personlige data, som vi ikke kan løse direkte med de berørte.

Ændringer

Online Tryghed