En verden til forskel

Vi kompenserer for alle vores CO2 udledninger


3501
m2 regnskov fredet
Vi beregner vores produkters CO2 udslip og reducerer det ved at redde regnskoven

Hos Relion udgør ansvar og bæredygtighed virksomhedens moralske grundlag. Relions produkter vil derfor ikke blot kompensere for deres egne CO2-udledninger, men også hjælpe med til at sikre grønne tal på CO2-regnskabets bundlinje.

plante
Hvorfor CO2 bevidste?

I dag udleder internettet lige så meget CO2 som hele flyindustrien. Det er et kæmpemæssigt problem, som ofte overses i diskussioner om klimaforandringer og global opvarmning.

Som udbydere af IT-løsninger, der lever af internettet, føler vi os derfor forpligtede til at tage ansvar for vores egen, men også vores brugers CO2 udledninger.

gorilla i dens naturlige habitat

Regnskoven dækker kun 6% af jordens overflade, men halvdelen af alle dyre- og plantearter lever der.

mindre abe

Hvis fældningen ikke stopper, forsvinder op til 10% af arterne hvert tiende år.

fældet skov

Regnskove optager enorme mængder CO2. Når den fældes svækkes et af jordens stærkeste forsvar mod klimaforandringer.

fodboldbane

Der forsvinder tropisk skov på størrelse med en fodboldbane hvert andet sekund.

Hvordan støtter vi?

For hvert leverede produkt støtter vi, gennem Verdens Skove, bevarelsen af regnskov i Nicaragua. De har oplevet et meget givende samarbejde med lokale bønder, der har skoven som livsgrundlag:

“Vi har erfaret, at de løsninger, som virker, handler om at give oprindelige folk og lokale skovsamfund ret til deres skov - for hvis de folk, som lever i og af skoven får ret til skoven, bliver skoven stående”.


Verdens Skove logoAf mennesker der lever i fattigdom afhænger af skove.
Af planterne der bruges til kræftbehandling findes kun i regnskoven.
Af alt naturlig medicin er fundet i regnskoven.
Fældningsarbejdet af selve regnskoven tæller for 10% af jordens samlede CO2 udledning.
kort over resterende regnskov

De grønne arealer viser verdens regnskove

Det er nu, det gælder

Internationale naturbevarende organisationer er enige om, at verdens skove bør prioriteres i den globale klimaindsats. Derfor donerer vi til bevarelsen heraf for ikke alene at kompensere for din hjemmesides CO2-udslip, men for at inddrage vores kundebase i et betydningsfuldt samarbejde for vores planets skyld.

Gå til toppen