En verden til forskel


2501
Antal m2 regnskov fredet
🌿
5
Antal miljøvenlige projekter
🙏
Vi beregner vores produkters CO2 udslip og reducerer det ved at redde regnskoven

Hos Relion udgør ansvar og bæredygtighed virksomhedens moralske grundlag. Relions produkter vil derfor ikke blot kompensere for deres egen CO2-udledninger, men også hjælpe med til at sikre grønne tal på CO2-regnskabets bundlinje.

plante
Hvorfor CO2 bevidste?

I dag udleder internettet lige så meget CO2 som hele flyindustrien. Det er et kæmpemæssigt problem, som ofte overses i diskussioner om klimaforandringer og global opvarmning.

Som udbydere af IT-løsninger, der lever af internettet, føler vi os derfor forpligtede til at tage ansvar for vores egen, men også vores brugers CO2 udledninger.

gorilla i dens naturlige habitat

Regnskoven dækker kun 6% af jordens overflade, men halvdelen af alle dyre- og plantearter lever der.

mindre abe

Hvis fældningen ikke stopper, forsvinder op til 10% af arterne hvert tiende år.

fældet skov

Regnskove optager enorme mængder CO2. Når den fældes svækkes et af jordens stærkeste forsvar mod klimaforandringer.

fodboldbane

Der forsvinder tropisk skov på størrelse med en fodboldbane hvert andet sekund.

Hvordan støtter vi?

Hver gang, vi leverer et produkt støtter vi Verdens Skove, som sikrer bevarelsen af regnskov i Nicaragua. De har oplevet et meget givende samarbejde med lokale bønder, der har skoven som livsgrundlag:

“Vi har erfaret, at de løsninger, som virker, handler om at give oprindelige folk og lokale skovsamfund ret til deres skov - for hvis de folk, som lever i og af skoven får ret til skoven, bliver skoven stående”.

Bønderne modtager støtte, som de så kan investere i alternative indtægtskilder som f.eks. kakaoproduktion. Verdens Skove redder miljøet og truede plante- og dyrearter ved at give lokalbefolkningen retten til skoven.

Besøg Verdens Skove 〉


Verdens Skove logoAf mennesker der lever i fattigdom afhænger af skove.
Af planterne der bruges til kræftbehandling findes kun i regnskoven.
Af alt naturlig medicin er fundet i regnskoven.
Fældningsarbejdet af selve regnskoven tæller for 10% af jordens samlede CO2 udledning.
kort over resterende regnskov

De grønne arealer viser verdens regnskove

Det er nu, det gælder

D. 28. februar 2018 blev der udgivet en undersøgelse, der fremhæver vigtigheden af verdens grønne økosystemer. De internationale naturbevarende organisationer, der står bag undersøgelsen, er enige om, at bevarelsen af verdens skove bør prioriteres i den globale klimaindsats.

Derfor ønsker vi at gøre, hvad vi kan. Det starter med, at vi giver en donation der ikke alene kompenserer for din hjemmesides CO2-udslip, men også yder et betydeligt større bidrag. På den måde sikrer vi således, at der bliver skabt en stor forskel for vores planet.