fbpx
Relion-logo-blue
Prøv Relion

Her er reglerne for vagtplanlægning uden overenskomst

Få tjek på, hvilke regler for arbejdstid du skal følge, når du lægger vagtplan uden at være omfattet en overenskomst.

Automatisk vagtplan, der tager højde for alle regler uden overenskomst
Portræt af Kristian Emil Larsen
Kristian Emil Larsen
12. Maj 2020
Såfremt din virksomhed ikke er underlagt en overenskomst behøver du næppe en vagtplanlægger uddannelse eller et kursus for at overholde reglerne for vagtplanlægning.

Særligt mange små og mellemstore restauranter og butikker opererer i dag uden overenskomst og selvom reglerne er få, så betyder det ikke, at de er fritaget fra at følge visse regler.

For selvom du ingen overenskomst har, så findes der en række regler i lovgivningen, som du skal være opmærksom på, når du planlægger dine kommende vagtplaner.

Læs også: Få et gratis vagtplansystem fra Relion

Hvor lang tid før skal en vagtplan være tilgængelig?

Hvis du ikke er underlagt en overenskomst, så findes der faktisk ingen konkrete regler for, hvor lang tid før en vagtplan skal være tilgængelig for dine ansatte.

Dog er det med høj risiko for utilfredse medarbejdere, at offentliggøre vagtplanen i sidste øjeblik, eftersom det komplicerer de ansattes muligheder for at planlægge personlige aftaler.

I en rundspørge-undersøgelse foretaget af Relion, kunne vi fastslå, at medarbejdere, der ikke er underlagt en overenskomst, foretrækker at den kommende vagtplan er tilgængelig mindst én måned i forvejen. Endvidere foretrækker de, at længden på vagtplanen strækker sig 3 måneder ud i fremtiden.

Læs mere om fordelene med Relion.

Regler for arbejdstid i en vagtplan

Medarbejdernes arbejdstid er ikke direkte fastsat i lovgivningen, hvilket betyder, at den skal fastlægges i deres ansættelseskontrakt.

Der eksisterer dog nogle enkelte regler for arbejdstid i lovgivningen, som du stadig skal være opmærksom på, når du lægger din vagtplan.

48-timers reglen

48-timers reglen byder, at dine medarbejdere ikke må arbejde mere end gennemsnitligt 48 timer per uge i en periode på fire måneder.

Dette er inklusiv overarbejde, men perioder med betalt ferie og sygefravær medregnes ikke i beregningen af gennemsnittet.

Det er desuden underordnet, hvornår på året de 4 måneder placeres, så længe de er sammenhængende i forlængelse af hinanden.

Hvis du bryder 48-timers reglen
Brydes 48-timers reglen har medarbejderen ret til en godtgørelse, der typisk ligger på 25.000 kroner.

11-timers reglen

Dine medarbejdere skal have en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer inden for et døgn. Altså skal en medarbejder der får fri kl 22:00, som minimum have fri indtil kl. 09:00 næste morgen.

Læs mere om 11-timers reglen her 

Ugentligt fridøgn

Inden for hver periode på 7 døgn skal den ansatte have et fridøgn. Altså har din medarbejdere ret til 24 timers fri, hver eneste uge.

Planlægger du med ungarbejdere i din vagtplan, så har de, i en periode på 7 døgn, krav på 2 fridøgn.

Læs mere om fridøgns reglen her 

Regler for ændringer i en vagtplan

Hvis din virksomhed ikke arbejder med en overenskomst, så findes der ingen deciderede regler for, hvornår du må foretage ændringer i vagtplanen.

Dog skal du være opmærksom på, at hvis dine medarbejdere er funktionærer, så er de omfattet funktionærloven. Denne medfører en række beskyttelsesregler for medarbejderen, hvilket betyder at mindre ændringer i vagtplanen skal ske med passende varsel:

Et passende varsel for mindre ændringer i vagtplanen vil ofte være 14 dage. Varslet kan dog blive både kortere og længere alt efter omstændighederne.

Det vil f.eks. være en mindre ændring, hvis du som arbejdsgiver flytter den ansattes arbejdstid med en halv time, så vedkommendes vagt ændres til kl. 8:30 i stedet for kl. 8:00.

Væsentlige ændringer skal ifølge funktionærloven ske med en varsel svarende til medarbejderens opsigelsesvarsel.

Læs funktionærloven her 

Opsummering

På trods af, at vi i indledningen varslede om, at du næppe behøver en vagtplanlægger uddannelse, for at håndtere reglerne for at lægge vagtplan uden overenskomst, så er du forhåbentligt blevet en smule mere uddannet med denne artikel.

Den korte opsummering er, at der er meget få regler for vagtplanlægning, hvis ikke du er underlagt en overenskomst.

De få regler der gør sig gældende findes i lovgivningen. Her skal du være opmærksom på de forskellige love der gør sig gældende for henholdsvis unge arbejdere, funktionærer og deltidsansatte over 18 år samt de overordnede arbejdstidslove som 11-timers reglen og 48-timers reglen.

Ønsker du et gratis værktøj til din vagtplanlægning, der overholder disse regler, så læs mere her.
crossmenu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram