5 afgørende tegn på en medarbejder fortjener forfremmelse

5 afgørende tegn på en medarbejder fortjener forfremmelse

photo of kristian-emil-larsen

Kristian Emil Larsen
11 Okt · 3 min læsetid

Personer der arbejder i en café

Som leder er det vigtigt at du ikke kaster forfremmelser til højre og venstre. Observer i stedet dine ansatte og seefter disse specifikke tegn, der indikerer, at dine medarbejdere er klar til forfremmelse. 

Flere afgørende faktorer bør spille ind i medarbejderens præstation, før du træffer en beslutningat forfremme nogen. For at gøre processen let for dig, har jeg her samlet 5 afgørende tegn på at en ansat fortjener forfremmelse. 

1. Den ansatte sætter sig selv i arbejde

Den første måde, hvorpå du som leder kan identificere talentfulde medarbejdere, der er klar til forfremmelse, er ved at bemærke hvor lidt vejledning de har brug for, fra den overordnede.

De medarbejdere der bør stå forrest i køen til forfremmelse er dem, der kan sætte sig selv i gang med at arbejde på eget initiativ.

2. Den ansatte tager ansvar

Et andet klart tegn på, at en medarbejder er klar til forfremmelse er, at vedkommende tager et større ansvar. 

Dette kan forekomme i mange forskellige situationer med alt ligefra at medarbejderen arbejder mere, til at vedkommende hjælper med oplæring af nye ansatte.

Som leder bør du altid kigge efter, hvordan h dine medarbejdere håndterer at arbejde med større ansvar.

3. Den ansatte italesætter løsninger frem for problemer.

Mange ansatte italesætter ofte problerme ved alting og få skrider til faktisk handling. 

Som leder bør du se efter medarbejdere der følger op på problemer med et faktisk løsningsforslag.

 Medarbejdere der er klar til forfremmelse vil ofte stå ud som dem der bidrager med løsninger og aktivt hjælper med at implementere dem. 

Det handler ikke om at være kynisk i denne vurdering, da alle har en tendens til at brokke sig over noget. Vær blot opmærksom på, hvem der hovedsageligt bidrager med en proaktiv tilgang til problemløsning.

4. Den ansate søger muligheder for at lære nye ting

Som leder ønsker du naturligvis dygtige medarbejdere, men samtidig har du heller ikke en forventning til at de kan alt.

Ret blikket mod de medarbejdere der er opmærksomme på, at der altid er plads til udvikling og forbedring. Et af de bedste steder at finde eksempler herpå, er når en ansat stiller nysgerrige spørgsmål til, hvordan noget skal gøres eller til, hvordan noget hænger sammen. 

Det bedste scenarie eksisterer naturligvis i situationen, hvor en medarbejder aktivt kommer til dig og beder om flere udfordringer.

5. Den ansatte imødekommer feedback

Medarbejdere der reagerer på feedback er ofte dem der udvikler sig mest. 

Som leder skal du naturligvis være god til at give dine ansatte feedback, men også være vågen omkring, hvilke der faktisk tager den til sig. 

En medarbejder der aktivt spørger dig efter feedback vil ofte være en lovende kandidat til den næste forfremmelse.

Opsummering

  • Medarbejderen sætter sig selv i arbejde.
  • Medarbejderen tager ansvar. 
  • Medarbejderen italesætter løsninger over problemer.
  • Medarbejderen søger nye udfordringer 
  • Medarbejderen imødekommer feedback.

 

Jeg håber og tror på, at disse 5 råd vil hjælpe dig med at identificere medarbejdere der fortjener forfremmelse. Husk at del alle 5 råd med dine kollegaer i branchen, så vi sammen kan sprede gode ledelsesråd og derigennem skabe bedre arbejdspladser.